1. Doctrină, studii, comentarii

Viorel Roş, Ciprian Romiţan, Andreea Livădariu
Caragiale şi drepturile sale morale sau „Năpasta” şi năpastele lui Caragiale

Teodor Bodoaşcă, Tudor Vlad Sfârlog
Răspunderea contravenţională conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Gheorghe Gheorghiu
Obiectul protecţiei prin drept de autor. Evoluţii jurisprudenţiale

Edmond Gabriel Olteanu
Relaţia dintre dreptul de autor şi drepturile reale: cazul „Cimitirului Vesel" din Săpânţa

Paul Popovici
„Soare Negru”: Artă şi drept în legătură cu Brâncuşi

Paul George Buta
Protecţia reţelelor neurale prin drepturi de proprietate intelectuală

Nicoleta Rodica Dominte
Inteligenţa artificială versus inteligenţa umană

Cornelia Dumitru
Domeniul public şi fondul comun imaterial al omenirii. Diferenţele de conţinut şi de regim juridic. Consecinţe şi aplicaţii practice

Mariana Liliana Savu
Taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe profit – este o problemă în practica organismelor de gestiune colectivă?
 
Ana-Maria Marinescu
Împrumutul public şi ignorarea lui în România

Ştefan Gheorghiu
Remuneraţia minimă echitabilă – problemă controversată în practica organismelor de gestiune colectivă?

Andreea Livădariu
Interpretarea dispoziţiilor articolului 7 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene. Lipsa de distinctivitate. Descriptivitatea

2. Organisme de gestiune colectivă

CREDIDAM Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

Parteneri