1. Doctrină, studii, comentarii

Grupul ALAI România
Conferinţa Internaţională „Provocările dreptului de autor la 160 de ani de la prima reglementare a acestora în România şi la 150 de ani de drepturi morale de autor în lume”

ALAI Romania
International Conference „The challenges of copyright 160 years after the first regulation in Romania and 150 years of moral copyright in the world”

ALAI Romania
Conférence Internationale „Les défis des droits d'auteur 160 ans après leur première réglementation en Roumanie et 150 ans de droits d'auteur moraux dans le monde”

Irina Vasile, Ştefania Boancă
Cui aparţine dreptul patrimonial de autor asupra Ansamblului sculptural Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu? Raţionament logico-juridic

Irina Vasile, Ştefania Boancă
Who is the copyright holder of the Sculpture Ensemble located in Târgu Jiu, created by Constantin Brâncuşi? Logical and legal reasoning

Irina Vasile, Ştefania Boancă
Qui detient les droits d’auteur de L’Ensemble Sculptural Constantin Brâncuşi de Târgu Jiu? Raisonnement logique et juridique

Mihai Alexandru-Laurenţiu
Site-urile web sub lupa proprietăţii intelectuale: Adblocking

Marius Stanciu, Sorin Niculescu
ADN-ul creaţiei inteligenţei artificiale. Dreptul de autor asupra artei generative

Monica Iancu, Mădălina Arcana
Ajustarea regimului safe harbour pentru operatorii platformelor de partajare de conţinut cu privire la conţinutul care încalcă drepturile de autor

Vasile Soltan
Lipsirea de profit ca sancţiune în materia proprietăţii intelectuale

Theodora-Georgiana Nicolăescu
Pledoarie pentru o lege unitară a drepturilor de autor a Uniunii Europene

Laura Maria Dima, Corina Mihaela Marcu-Şiman
Consideraţii critice pe marginea răspunderii etice în lumina Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

Mădălina-Ioana Petrea
Importanţa socio-economică a brevetului de invenţie

Andreea Livădariu
Forme ale pierderii drepturilor asupra mărcilor în dreptul Uniunii Europene. Decăderea din drepturile asupra mărcii. Expirarea duratei înregistrării şi renunţarea expresă la drept

2. Jurisprudenţă internă

Activitate desfăşurată de persoane fizice în baza unor contracte de cesiune a drepturilor de autor. Caracterul dependent al activităţii (Selecţie şi prelucrare de lect. univ. dr. Ciprian Raul Romiţan)

Comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual într-un centru comercial desfăşurat pe mai multe etaje. Întinderea obligaţiei de plată a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi. Unicitatea sursei de sunet. Remuneraţie unică (Selecţie şi prelucrare de dr. Nicoleta Elena Hegheş)

Vânzarea la licitaţie publică a unor opere de artă. Drept de suită. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie al dreptului material la acţiune (Selecţie şi prelucrare de dr. Alisa Valeria Toma)

Parteneri