Rezumat:

Alin Speriusi-Vlad*

                Acest studiu reprezintă o aprofundare a cercetării drepturilor morale în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale din perspectiva legăturii acestora cu drepturila patrimoniale. Spre deosebire de celelalte drepturi personal nepatrimoniale, în cazul drepturilor morale din domeniul proprietăţii intelectuale avem un obiect care coincide cu obiectul drepturilor patrimoniale din domeniul proprietăţii intelectuale şi care constă în creaţia intelectuală. Drepturile morale radiază cu mult dincolo de aspectele personal nepatrimoniale ale autorului, influenţând în mod direct circuitul civil al creaţiilor intelectuale. Pe de altă parte inalienabilitatea, specifică acestora ca drepturi personal nepatrimoniale, nu presupune interdicţia trasmiterii drepturilor morale pe calea devoluţiunii succesorale, întrucât, chiar dacă în dreptul comun drepturile nepatrimoniale încetează la moartea titularului acestor drepturi, această soluţie este respinsă în domeniul proprietăţii intelectuale, cu motivația că personalitatea autorului, astfel cum este ea reflectată în creaţia intelectuală, trebuie protejată şi după moartea acestuia. Consacrarea drepturilor morale ale autorului subliniază importanţa persoanei autorului în toate raporturile juridice care se nasc în legătură cu opera intelectuală protejată. Orice obligaţie asumată de autor sau de un cocontractant al acestuia poate fi restrânsă, respectiv extinsă prin invocarea faptului că drepturile morale ale autorului ar fi încălcate sau că nu ar fi întru totul protejate. Întrepătrunderea dintre aspectele morale cu cele patrimoniale în raporturile juridice având ca obiect creaţii intelectuale dă naştere unui tip special de obligaţie juridică unică moralo-patrimonială, care nu se aseamană cu nicio altă categorie de obligaţiii juridice. Totodată, orice acord încheiat de către o persoană care a dobândit drepturi patrimoniale asupra creaţiei intelectuale cu orice alt subiect de drept nu poate să nege sau să diminueze drepturile morale ale autorului, respectiv ale titularului dreptului moral protejat, sub sancțiunea nulității absolute. Acordarea unor despăgubiri materiale pentru acoperirea daunelor morale în baza invocării răspunderii civile contractuale în domeniul proprietăţii intelectuale este recunoscută de practica judiciară, spre deosebire de regula tradițională conform căreia nu se pot solicita daune morale în cazul nerespectării obligațiilor contractuale. 

 

*Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Parteneri