Abstract

Ciprian Raul Romițan*

Prezentul studiu constituie prima parte a unui demers mult mai amplu, început în anul 2009 și va fi publicat în mai multe ediții ale revistei.

În studiul de față, după o laborioasă documentare, autorul face un scurt istoric al scrisului (de la pictogramă… la scrierea fonetică) și al suporturilor folosite pentru scriere (tăblițe de lut, papirus, pergament, hârtie), al instrumentelor de scris, al cărții și al formelor ei (tăblițe de lut, rulou/sul de papirus, pergament), manuscrisele medievale - Codex-ul, apariția bibliotecilor în antichitate și în Evul Mediu și, bineînțeles, a bibliofililor. 

Din prima parte a studiului aflăm despre prima școală atestată documentar pe meleagurile noastre, despre prima normă pentru selecția elevilor din învățământul românesc, despre cel mai vechi document scris în limba română cu litere chirilice, despre cel mai vechi text în limba română tipărit cu litere latine, despre desenele și semnele de pe Tăblițele de la Tătăria ce reprezintă, în opinia specialiștilor, cea mai veche scriere din lume, despre primele biblioteci și, despre multe altele.

*Doctor în drept, avocat asociat SCA „Roș și asociații”, redactor șef al Revistei române de dreptul proprietății intelectuale.

Parteneri