Teodor BODOAȘCĂ*

 

Abstract

Studiul propus se dorește a fi, mai ales, o încercare de relansarea demersurilor doctrinare pentru fundamentarea naturii juridice a operelor audiovizuale în contextul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Pentru descifrarea ei corectă, am considerat util ca, în prealabil, să atrag atenția asupra unor aspecte perfectibile, ce țin de actuala reglementare a operelor audiovizuale, precum și să formulez o definiție proprie pentru acestea.

 

*Prof. univ. dr., Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș

Parteneri