Bucura IONESCU*

 

Rezumat

 

Lucrarea prezintă trei aspecte legate de contrafacere şi concurenţă pe piaţa de medicamente şi noutăţi din domeniu. Este prezentată noua definiţie a medicamentelor falsificate şi departajarea făcută în cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii între acestea şi medicamentele contrafăcute. Fără a avea implicare directă în fenomenul combaterii contrafacerii medicamentelor, unul din principalii actorii implicaţi în activitatea de comercializare a medicamentelor pe piaţa Uniunii Europene, este Agenţia Europeană a Medicamentului. Sunt prezentate rolul, importanţa agenţiei, precum şi legătura cu brevetul de invenţie, ca obiect de Proprietate Industrială. Partea a treia a lucrării prezintă două cauze soluţionate de instanţe din Marea Britanie şi respectiv Germania. Prima este decizia Curţii Supreme a Regatului Unit al Marii Britanii în cauza Actavis UK Ltd ş.a v Eli Lilly and Company din iulie 2017, în care este relevant modul în care instanţa a luat în considerare pentru soluţionare, teoria echivalenţilor şi interpretarea întinderii protecţiei conferite de brevet. Cea de a doua are ca obiect cauza Merck- Shionogi din iunie 2017, având ca obiect prima licenţă obligatorie acordată de Tribunalul Federal German în procedură preliminară.

 

*Doctor în drept, ing.

Parteneri