Nr.1/2017

1. Doctrină, studii, comentarii

Gheorghe Gheorghiu
Impactul regimurilor matrimoniale asupra dreptului de autor

Alexander Baumgarten
Oare istoria ideilor poate spune ceva despre doctorat şi plagiat?

Daniela Negrilă
Protecţia ideilor prin drept de autor. Aplicare în domeniul Codului studiilor universitare de doctorat

Bujorel Florea
Reflecţii privind plagiatul (I)

Adrian Relu Tănase
Managementul neconstituţional şi discriminatoriu al dovedirii plagiatului în România

Silviu Dorin Şchiopu
Unele consideraţii cu privire la dreptul (obligaţia) de citare

Ciprian Raul Romiţan
Colectarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată de către organismele de gestiune colectivă nu este o prestare de servicii

Ana Maria Marinescu
Scurtă prezentare privind legislaţia Turciei în materia drepturilor de autor şi conexe

Andrei Pap
Despre contravenţiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Elena Patricia Prichici
Poate fi comparat programul pentru calculator cu un „cal troian” în „cetatea” dreptului de autor?

Teodor Bodoaşcă; Lucian Tarnu
Contribuţii la studiul reglementărilor legale referitoare la creaţiile tehnice pentru care nu se acordă brevet de invenţie

Alin Speriusi Vlad
Despre contenciosul special din domeniul proprietăţii intelectuale şi specificul cererilor de anulare a brevetului sau certificatului de înregistrare

Nicoleta Rodica Dominte
Brevetul Unitar în „agora” spaţiului juridic european

George Mihai Irimescu
Protecţia mărcilor netradiţionale

Eduard Sorin Pavel
„Relativitatea” motivelor absolute de refuz a unei mărci

Crenguţa Leaua; Mihaela Maravela
Noile nume de domeniu de internet generice. Aspecte din practica de soluţionare a disputelor privind domenii de internet generice în temeiul UDRP

Monica Florina Boţa Moisin; Ioana Cîrstian; Oana Săvulescu; Mircea Obreja; Eliza Trană Pîslaru 
Studiu asupra proprietăţii culturale intelectuale ca ramură de drept. Analiză introductivă a reglementărilor internaţionale şi naţionale în privinţa proprietăţii culturale intelectuale

 

2. VARIA

Valentin Constantin
Cele mai citate articole publicate în revistele de drept

 

3. Promovare (P)

CREDIDAM   Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

- UPFAR-ARGOA - Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

 

Parteneri