Nicoleta Rodica Dominte

Rezumat

Brevetul unitar și Curtea Unică în materia brevetelor reprezintă cei doi piloni ai noului sistem de brevete de invenții în spațiul Uniunii Europene. Acest articol se dorește a fi o radiografie sintetică a argumentelor și contraargumentelor în scopul de a creiona o perspectivă științifică asupra redimensionării sistemului european al brevetelor. Mai mult, vom încerca să configurăm regimul juridic al brevetului unitar, ca brevet regional, prin prisma interpretărilor conferite dispozițiilor art. 3, 5 și 7 din Regulamentului nr. 1257/2012 privind îmbunătăţirea cooperării în vederea acordării protecţiei prin brevet unitar.

Parteneri