AnaMaria Barbu∗∗

Rezumat

Articolul de faţă îşi propune să analizeze cadrul european privind tratamentul legal al parodiei şi să discute interpretările acestuia, astfel cum au fost emise de CJEU şi CEDO. Cititorii sunt invitaţi să examineze conceptul dintro dublă perspectivă: ca o excepţie de la drepturile de autor şi ca o dimensiune a libertăţii fundamentale de exprimare. Reamintind că Statele Membre au adoptat abordări diferite privind necesitatea şi modalitatea de implementare a excepţiei, autoarea propune o reformă la nivel UE cu privire la tratamentul parodiei, urmărind eliminare fragmentării pieţei interne unice.

∗ Articolul este inspirat de lucrarea de disertaţie cu titlul Parody in Copyright and the two sides of the coin, prezentată de autoare în cadrul Programului de Master in Drept European al Proprietăţii Intelectuale, Universitatea din Stockholm, Suedia, sesiunea Iunie 2018.

∗∗ Avocat înscris în Baroul Bucureşti, în prezent asociat Casei de avocatură Bonde Barzey, Stockholm, Suedia.

Parteneri