Teodor Bodoaşcă∗∗

 

Abstract

Art. 6061 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie instituie unele reguli de procedură particulare pentru soluţionarea litigiilor referitoare la calitatea de inventator sau de titular de brevet ori care au ca obiect alte drepturi născute din acordarea acestuia. În concret, art. 60 cuprinde o normă de competenţă materială în cazul a trei categorii de litigii [alin. (1)] şi opozabilitatea faţă de terţi a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în soluţionarea acestora [alin. (2)]. În schimb, art. 61 prevede norme speciale în legătură aplicarea măsurilor provizorii în cazul încălcării drepturilor patrimoniale conferite de brevetul de invenţie. În condiţiile în care art. 60 alin. (1) se referă la „litigii”, iar art. 61 din Legea nr. 64/1991 reglementează „măsuri provizorii”, desprindem concluzia că suntem în prezenţa unor norme de procedură civilă cu aplicare prioritară în raport cu dreptul comun, conform incontestabilului principiu specialia generalibus derogant. De fapt, trimiterea art. 61 alin. (3) la dispoziţiile Codului de procedură civilă consolidează această concluzie.

Pe calea prezentului studiu vizăm, mai ales, realizarea unei analize logicojuridice a dispoziţiilor Legii nr. 64/1991 şi actualului Cod de procedură civilă evocate şi fundamentarea unor propuneri de lege ferenda pentru îmbunătăţirea soluţiilor normative din domeniul abordat.

∗ Notă: dată fiind existenţa unor aspecte identice sau asemănătoare între răspunderea civilă pentru încălcarea drepturilor de autor şi cea pentru nerespectarea drepturilor ce decurg din realizarea unei invenţii şi acordarea brevetului de invenţie, în cuprinsul prezentului studiu am o serie de teze din studiul Aspecte particulare şi parţial critice privind răspunderea civilă pentru încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor conexe şi drepturilor suigeneris în Reglementarea Legii nr. 8/1996 şi a Codului de procedură civilă, publicat în revista „Dreptul”, nr. 10/2015, p. 19 şi urm.

∗∗ Prof. univ. dr. Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş, Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Parteneri