Bujorel Florea

Réflexions concernant la conduite des personnes vérifiant et analysant le plagiat

 

Silviu Dorin Şchiopu

Unele consideraţii cu privire la originalitatea tezelor de doctorat

 

Nicoleta-Elena Buzatu

Particularităţile cercetării locului faptei în cazul accesului ilegal la un sistem informatic

 

Ramona Daniela Stângaciu

Sonata epuizării drepturilor asupra programelor pentru calculator

 

Teodora Bogza

Streaming - an (il)legal stream on the internet and not just a wordplay for copyright law

 

Gheorghe Gheorghiu

Modele de utilitate

 

Bucura Ionescu

Anca Simona Deaconu

Cunoştinţele notorii - componentă a stadiului tehnicii pentru invenţiile din domeniul calculatorului

 

Ana-Maria Marinescu

Organizarea de spectacole muzicale: dreptul de autor şi fiscalitate

 

Nicoleta Rodica Dominte

Traduttore traditore?

 

Andreea Livădariu 

Particularităţi ale înregistrării mărcilor neconvenţionale

 

George Mihai Irimescu

Mărci neînregistrate vs. mărci înregistrate la nivelul Uniunii Europene

 

 

2. Organisme de gestiune colectivă

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

 

3. Premieră cinematografică românească 

 „Frozen Ignat” sau „Cine a ucis Crăciunul”? un film de Dinu Tănase

 

 

Parteneri