1. Doctrină, studii, comentarii

Gheorghe Bocşan

Răspunderea doctorandului, a conducătorului de doctorat şi a membrilor comisiei de susţinere publică a tezelor de doctorat pentru încălcarea regulilor de deontologie în activitatea de întocmire a tezelor

Gheorghe Gheorghiu

Despre prejudicii în dreptul creaţiilor intelectual de la noi si în alte sisteme de drept

Ramona Dumitraşcu

Drepturile de autor ale producătorilor de software. Provocări de interpretare în contextul economic şi socio‑politic actual

Mihai Olariu

Noţiunea juridică a operei de artă plastică din perspectiva legislaţiei europene şi româneşti şi importanţa valorii operei

Monica Lupaşcu

Bazele de date. Protecţia sui‑generis – protecţia în afara originalităţii. Desconsiderarea domeniului public

Ana Maria Marinescu

Sistemul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată

Viorel Roş; Ciprian Raul Romiţan

Invenţia brevetabilă. Realizările şi cunoştinţele nebrevetabile şi tratamentul indecis al programelor pentru calculatoare

Teodor Bodoaşcă; Lucian Tarnu; Andrei Murgu

Opinii privind reformularea expresiilor „modele de utilitate” şi „invenţii tehnice” utilizate în conţinutul Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

Paul George Buta

Câteva aspecte practice privind competenţa de soluţionare a cererilor de măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Ioana Vasiu; Lucian Vasiu

Essential Aspects Concerning the Processing of Personally Identifiable Information 170

Sorin Eduard Pavel

Probleme privind executarea silită a deciziilor definitive de stabilire a valorii cheltuielilor emise de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală în cauzele privind mărcile Uniunii Europene

George Mihai Irimescu

Câteva reflecţii despre procedura de passing off din Regatul Unit şi posibilă aplicabilitate la nivelul Uniunii Europene

 

2. Manifestări ştiinţifice

Conferinţa privind drepturile producătorilor de film şi audiovizual din România, organizată de UPFAR‑ARGOA în colaborare cu ORDA şi ASDPI, Sibiu, 29 martie 2018

 

3. Promovare (P)

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

UPFAR‑ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

Parteneri