1. Doctrină, studii, comentarii

Gheorghe Gheorghiu

Libertatea de creaţie şi dreptul moral de autor

Viorel Roş

Dreptul creatorilor la veşnicie şi drepturile intelectuale

Ana Maria Barbu

Conceptul de parodie în dreptul uniunii: cele două feţe ale monedei

Bujorel Florea

Ce trebuie să conţină o lucrare despre plagiat?

Ana Maria Marinescu

Organizarea de spectacole muzicale: contracte aplicabile

Teodor Bodoaşcă

Aspecte procedurale particulare privind angajarea răspunderii juridice civile pentru nesocotirea drepturilor rezultate din realizarea unei invenţii sau din acordarea brevetului de invenţie

Tiberiu Medeanu

Nelegalitatea înregistrării mărcilor de comerţ referitoare la Arsenie Boca

Nicoleta Rodica Dominte

Distinctivitatea care trebuie să străbată depărtările

 

2. Jurisprudenţă

Dreptul de autor. Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative (Selecţie şi prelucrare de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheş)

Motive absolute de refuz la înregistrarea mărcilor. I. Semn contrar ordinii publice şi bunelor moravuri (marca „AVRAM IANCU”). II. Semn constituit exclusiv din forma produsului, care este impus de natura produsului sau care este necesar obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului (marca „KIT KAT”) (analiza realizată de avocat drd. Andreea Livădariu)

 

3. Promovare (P)

 CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

 UPFARARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

Parteneri