1. Doctrină, studii, comentarii

Edmond Gabriel Olteanu

Medierea şi stabilirea metodologiilor privind drepturile de autor gestionate colectiv

Ana Maria Marinescu

Sisteme funcţionale privind dreptul de împrumut public

Viorel Roş, Ciprian Raul Romiţan

Brevetul de invenţie. Apariţia, utilitatea, natura juridică şi funcţiile sale

Teodor Bodoaşcă; Andrei Murgu; Lucian Tarnu

Opinii privind infracţiunea de contrafacerea unei mărci

Nicoleta Elena Hegheş

Impactul contrafacerilor în domeniul anvelopelor şi al bateriilor

2. Recenzie

Florea Bujorel, Reflecţii despre plagiat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018, 241p., recenzie efectuată de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheş

3. Jurisprudenţă

Motive absolute de refuz la înregistrarea unei mărci. Evoluţia normativă a condiţiei reprezentării grafice a mărcilor. Jurisprudenţă relevantă (drd. Andreea Livadariu)

Gustul unui produs alimentar poate fi protejat prin dreptul de autor?, Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 13 noiembrie 2018, dată în cauza C‑310/17

Despăgubire în cazul partajării de fişiere cu încălcarea dreptului de autor. Conexiune la internet accesibilă membrilor de familie ai titularului. Exonerare de răspundere a titularului fără necesitatea de a preciza natura utilizării conexiunii de către membrul de familie, Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 18 octombrie 2018, dată în cauza C‑149/17

4. Promovare (P)

‑ CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

‑ UPFAR‑ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

Parteneri