Vasile Soltan*

Rezumat

Orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să ofere titularului acestor drepturi posibilitatea de a fi despăgubit într-un mod cores­punzător. Natura drepturilor de proprietate intelectuală face ca evaluarea daunelor să fie o sarcină deloc uşoară. Din aceste considerente, atât legislaţia europeană, cât şi legislaţia naţională prevăd mai multe metode de evaluare. Una dintre acestea oferă instanţelor de judecată posibilitatea să fixeze o valoare forfetară pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi, cel puţin, valoarea redevenţelor care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul respectiv. Totuşi, principala dificultate în contextul acestei metode este de a stabili ceea ce înseamnă o redevenţă ipotetică rezonabilă. Astfel, analizăm în acest articol soluţiile oferite de Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi soluţiile oferite de legislaţia şi jurisprudenţa deferitor state.


* Student în cadrul cursurilor de master, specializarea Master Dreptul Afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Parteneri