Ioana Vasiu*
Lucian Vasiu

Rezumat

Infracţiunile de încălcare a drepturilor de autor sunt larg răspândite, producând pierderi economice majore pentru părţile interesate, având un impact negativ asupra creativităţii şi ridicând probleme majore în materie de securitate cibernetică şi respectare a legilor. Acest articol discută aspecte importante întâlnite în cazurile aduse în instanţă pentru încălcarea Secţiunii 506 din Titlul 17 din Codul S.U.A.

* Corresponding Author: Prof. Dr., Faculty of Law, Babeş-Bolyai University.

 

Parteneri