Ştefan Gheorghiu*

Rezumat

Remuneraţiile ce constituie obiectul negocierii metodologiilor, care se stabilesc în condiţiile art. 164 şi 165 din Legea nr. 8/1996, reflectă drepturile patrimoniale ale titularilor drepturilor de autor şi drepturilor conexe, în speţă, ale artiştilor interpreţi şi producă­to­rilor de fonograme. Aceste drep­turi sunt asimilate drepturilor de pro­prietate privată, protejate de dispoziţiile art. 44 din Constituţia României, după cum se retine şi în jurisprudenţa Curţii Constitu­ţionale, respectiv Decizia CCR nr. 571/2010.
Posibilitatea de a solicita remuneraţii forfetare, alături sau alternativ celor procentuale, de la organismele de radiodifuziune şi de televiziune reprezintă o expresie a libertăţii de negociere şi de exercitare a drepturilor private în deplinătatea lor.

 * Director executiv CREDIDAM.

Parteneri