1. Doctrină, studii, comentarii

Gheorghe Gheorghiu

Examinarea originalităţii operelor litigioase

Bujorel Florea

Aspecte privind operele orfane în reglementarea actuală

Teodor Bodoaşcă, Lucian Tarnu

Aspecte generale privind gestiunea colectivă a drepturilor patri­mo­niale de autor şi a celor conexe

Maria-Luisa Creaţă, Ana-Maria Marinescu

Noţiunea de remuneraţie din perspectiva Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Paul George Buta

Disputele privind drepturile de proprietate intelectuală în faţa Orga­ni­zaţiei Mondiale a Comerţului

Vasile Soltan

Plata redevenţelor rezonabile cu titlu de compensaţie în situaţia încălcării drepturilor de proprietate intelectuală

Ramona Daniela Stângaciu

Brevetul european cu efect unitar din prisma Regulamentului nr. 1257/2012

Alin Todirică

Neajunsul de a te fi înregistrat. Despre reînnoirea mărcilor

Andreea Livadariu

Retrospectivă asupra jurisprudenţei CJUE în domeniul mărcilor din anul 2018

 

2. Jurisprudenţă europeană

Marcă a Uniunii Europene. Cerere de înregistrare a unei mărci figurative a Uniunii Europene reprezentând o inimă. Motiv absolut de refuz. Lipsa caracterului distinctiv. Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 (Hotărârea Tribunalului, Camera a noua, cauza T-123 din18 din 14 februarie 2019)

 

3. Jurisprudenţă naţională

– Fonograme. Noţiune. Invocarea încălcării drepturilor producă­to­rilor de fonograme prin comercializarea unor înregistrări sonore ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile. Condiţii (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă, decizia nr. 1849 din 16 mai 2018)

– Acţiune în anulare. Conflict între marcă şi o indicaţie geografică protejată cu dată de protecţie anterioară. Produs de acelaşi tip (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă, decizia nr. 1086 din 27 martie 2018)

– Acţiune în anulare a unei mărci. Noţiunea de „marcă anterioară” (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă, decizia nr. 1069 din 23 martie 2018)

 

4. Promovare (P)

 – CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

Parteneri