1. Doctrină, studii, comentarii

Viorel Roş, Ciprian Raul Romiţan, Andreea Livadariu
Doctoratele în Franţa. Plagiate şi autoplagiate în universităţile franceze

Ioana Vasiu, Lucian Vasiu
Aspecte practice privind infracţiunile de încălcare a dreptului de autor

Maria Luisa Creaţă, Ana Maria Marinescu
Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a  Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE

Nicoleta Rodica Dominte
Unele consideraţii privind civilizaţia dreptului de autor şi creativitate

Ramona Dumitraşcu
Proprietatea intelectuală şi cloud-ul

George-Mihai Irimescu
Protecţia mărcilor netradiţionale, în special a mărcilor multimedia

Ioana Chiriţă
Senioritatea mărcii naţionale în spaţiul Uniunii Europene

Nicoleta Boboc
Protecţia mărcilor în comerţul electronic

Marius Cezar Pantea
Jocurile de noroc şi mărcile

2. Jurisprudenţă europeană

Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 21 martie 2019, dată în cauza C-443/17, referitoare la Cererea de decizie preliminară priveşte interpretarea articolului 3 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente

3. Legislaţie europeană

DIRECTIVA (UE) 2019/790 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE (fragment)

4. Din activitatea organismelor de gestiune colectivă

Ştefan Gheorghiu
CREDIDAM, de 22 de ani în slujba artiştilor. Activitatea CREDIDAM în perioada 01.01.2018-31.12.2018

Parteneri