Ioana Vasiu*, Lucian Vasiu

Rezumat

Acest articol discută aspecte privind protecția dreptului de autor din perspectiva dreptului penal. Articolul explică necesitatea unor norme juridice penale efective și, pe baza analizei conținutului unui număr cuprin¬zător de cazuri, aduse în fața instanțelor din Statele Unite, comunicate de organele competente în domeniu sau raportate de agenții de proprietate intelectuală și grupuri industriale, identifică, analizează și grupează atribu¬tele fenomenului în patru categorii principale: tip de lucrări protejate încălcate, metode de încălcare a dreptului de autor, aspecte privind aplica¬rea prevederilor penale și pierderi cauzate de aceste încălcări. Articolul se încheie cu implicații și utilizări potențiale ale rezultatelor.

* Corresponding author: Prof. Dr., Faculty of Law, Babeș-Bolyai University.

 

 

Parteneri