Viorel Roş
La mulţi ani, doamnelor! La mulţi ani dragelor noastre creatoare!

1. Doctrină, studii, comentarii

Teodor Bodoaşcă
Opinii privind autorul, subiectul
şi titularul dreptului de autor, precum şi utilizatorul în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Gheorghe Gheorghiu
Teoria unit
ăţii artei. Perspective

Ioana Vasiu, Lucian Vasiu
Subiectul ini
ţial al dreptului de autor în cazul programelor informatice create de angajaţi

Yarina Laufer
Studiu de drept comparat asupra condi
ţiilor de admisibilitate a măsurilor provizorii în materia proprietăţii intelectuale în dreptul românesc şi dreptul englez

Cristiana Budileanu
Dreptul de autor în era digital
ă. O perspectivă asupra licenţelor comune („Creative Commons”) 

Alisa Valeria Toma
Originalitatea – piatr
ă de temelie a dreptului de autor

Ana-Maria Marinescu
Obliga
ţiile organismelor de gestiune colectivă conform dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

Adrian Cristian Moise
Cadrul metodologic general privind investigarea infrac
ţiunilor din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe 

2. Jurisprudenţă C.J.U.E.

Rea‑credinţă a solicitantului. Lipsa intenţiei de a utiliza marca pentru produsele sau serviciile vizate de înregistrare. Nulitatea totală sau parţială a mărcii (Selecţie şi prelucrare de drd. av. Andreea Livadariu)

Modificare neautorizată a codului‑sursă al unui program pentru calculator de beneficiarul unei licenţe, cu încălcarea contractului de licenţă. Acţiune în contrafacere exercitată de autorul software‑ului împotriva beneficiarului licenţei (Selecţie şi prelucrare de lect. univ. dr. Ciprian Raul Romiţan)

3. Promovare (P)

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

UPFAR‑ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

Parteneri