1. Doctrină, studii, comentarii

Ramona Dumitrașcu
Protecția programelor pentru calculator în dreptul convențional

Ioana Vasiu, Lucian Vasiu
Attributes of the criminal copyright infringement phenomenon

Nicoleta Rodica Dominte, Simona Catrinel Avarvarei
DABUS între real și ireal în lumea brevetelor de invenție

Viorel Roș, Ciprian Raul Romițan, Andreea Livadariu
Protecția noilor soiuri de plante. Plantele și hrana oamenilor (I)

Cristiana Budileanu
Condiția reprezentării mărcilor. De la reprezentarea grafică la reprezentarea în alte forme

2. Jurisprudență C.J.U.E.

Drept de autor și drepturi conexe. Noțiunea de „comunicare publică”. Întreprindere de închiriere de autovehicule care sunt fiecare echipate standard cu un radio (Selecție și prelucrare dr. Alisa Valeria Toma)

TUE. T-352/19 și T-353/19. Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss. Desen sau model comunitar înregistrat, reprezentând ambalaj pentru alimente. Desen sau model anterior. Elemente efectiv protejate. Motiv de nulitate. Utilizator avizat. Absența caracterului individual. Absența impresiei globale diferite. Dovada divulgării. Articolul 6 alin. (1) lit. b), articolul 7 și articolul 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) 2002/6 (traducere din limba franceză și rezumat – asist. univ. drd. Andreea Livădariu)

Soiuri de plante. Procedură de declarare a nulității. Soi de mere Cripps Pink. Noutate. Perioadă de grație derogatorie. Noțiunea de exploatare a soiului. Evaluare comercială. Elemente de probă prezentate tardiv în fața camerei de recurs. Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului (Selecție și prelucrare – lector univ. dr. Ciprian Raul Romițan)

Dreptul mărcilor. Decădere din drepturile asupra unei mărci pentru lipsa utilizării serioase. Dreptul titularului mărcii de a invoca încălcarea drepturilor sale exclusive ca urmare a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru perioada anterioară datei de la care produce efecte decăderea (Selecție și prelucrare – prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheș)

3. Promovare (P)

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți

UPFAR-ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România – Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

Parteneri