1. Doctrină, studii, comentarii

Ciprian Raul Romiţan
Necesitatea consimţământului prealabil în cazul reproducerii imaginii unei persoane

Veronica Constantinescu
Potenţiali subiecţi ai drepturilor de autor asupra operelor de artă

Anca-Viorica Bogdan
Aspecte privind remuneraţiile cuvenite autorilor şi titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe

Teodor Bodoaşcă, Tiberiu Giurea
Aspecte referitoare la regimul juridic al contestaţiei împotriva hotărârilor comisiei de examinare, revocării şi nulităţii brevetului de invenţie în reglementarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

Bujorel Florea
Participarea la conferinţele ştiinţifice-între cantitate şi calitate

Cristiana Budileanu
Reforma dreptului mărcilor în România

Ion Ţîgănaş
Măsuri juridice împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în mediul on-line (experienţa Republicii Moldova)

2. Jurisprudenţă CJUE

Drept de suită. Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Practică administrativă care constă în supunerea la plata TVA-ului a remuneraţiei datorate în temeiul dreptului de suită autorului unei opere de artă originale
(Selecţie şi prelucrare de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Buzatu)

Organism de gestiune colectivă. Noţiunea de „prestare de servicii cu titlu oneros”. Plata redevenţelor în favoarea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe cu titlu de compensaţie echitabilă. Titularii drepturilor de reproducere nu efectuează o prestare de servicii, în sensul Directivei TVA
(Selecţie şi prelucrare de dr. Liliana Mariana Savu – avocat Baroul Bucureşti)

TUE. T-564/19, Lozano Arana şi alţii/EUIPO – Coltejer SA. Marca verbală a Uniunii Europene LIBERTADOR. Decăderea din dreptul la marcă. Dreptul de a fi ascultat. Lipsa dovezilor privind utilizarea efectivă a mărcii
(traducere din limba franceză şi rezumat de drd. Andreea Livădariu – avocat asociat SCA „Roş şi asociaţii”)

3. Jurisprudenţă internă

Acţiune în contrafacere. Conflict între marcă şi nume comercial. Risc de confuzie (Selecţie şi prelucrare de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheş)

Marcă. Existenţa relei-credinţe. Anularea mărcii înregistrate (Selecţie şi prelucrare de dr. Alisa Valeria Toma)

4. Organisme de gestiune colectivă

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

UPFAR-ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

Parteneri