1. Doctrină, studii, comentarii

Viorel Roş
Arta aplicată, desenele şi/modelele industriale şi design-ul, obiecte ale protecţiei prin drepturi de proprietate intelectuală

Gheorghe Gheorghiu
Dreptul de comunicare publică a operelor în mediul digital (Directiva 2019/789 din 17 aprilie 2019)

Nicoleta Rodica Dominte, Simona Catrinel Avarvarei
Reverberaţiile juridice ale modernizării dreptului de autor în viziunea lui Ezra Pound

Ciprian Raul Romiţan
Veniturile soţului primite din exploatarea unei creaţii intelectuale

Marinescu Ana-Maria
Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală

Teodor Bodoaşcă, Lucian Tarnu, Tiberiu Giurea
Opinii privind modelele de utilitate şi invenţiile tehnice în reglementarea Legii nr. 350/2007

Andreea Livădariu
Analiza similitudinilor în aprecierea riscului de confuzie cu o marcă anterioară

Ruxandra Vişoiu
Registration of a generic domain name as trademark the booking.com case

2. Jurisprudenţă europeană

CJUE. Trimitere preliminară. Drept de autor şi drepturi conexe. Platformă video online. Încărcarea unui film fără acordul titularului. Acţiune referitoare la încălcarea unui drept de proprietate intelectuală. Directiva 2004/48/CE. Articolul 8. Dreptul la informare al reclamantului. Articolul 8 alineatul (2) litera (a). 8 RRDPI nr. 4/2020 Noţiunea de «adrese». Adresă de e-mail, adresă IP şi număr de telefon. Excludere (Selecţie şi prelucrare de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheş)

TUE. T-557/19. Marca Uniunii Europene figurativă 7Seven. Lipsa unei cereri de reînnoire a înregistrării mărcii. Radierea mărcii la expirarea înregistrării. Articolul 53 din Regulamentul (UE) 2017/1001. Cerere de restitutio in integrum prezentată de licenţiat. Articolul 104 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001. Obligaţie de prudenţă (Selecţie şi prelucrare de dr. Alisa Valeria Toma)

TUE. T-51/19. Laboratorios Ern v EUIPO - SBS Bilimsel Bio Çözümler. T-53/19. SBS Bilimsel Bio Çözümler v EUIPO - Laboratorios Ern. Marcă figurativă a Uniunii Europene „apiheal”. Marcă verbală naţională anterioară APIRETAL. Absenţa riscului de confuzie. Absenţa similitudinii produselor. Absenţa similitudinii semnelor (traducere şi rezumat de asist. univ. drd. Andreea Livădariu)

3. Jurisprudenţă internă

Drepturi conexe de autor. Încălcarea drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme. Punerea la dispoziţia publicului, inclusiv pe internet de fonograme, fără autorizarea titularilor (Selecţie şi prelucrare de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheş)

4. Organisme de gestiune colectivă

CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

UPFAR-ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

Parteneri