Ion Ţîganaş⁕

Rezumat
Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală nu poate fi realizată doar prin existenţa unei baze legislative. Succesul unui sistem naţional este determinat de instituirea şi eficienţa instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniu. Actualmente, autorităţile implicate în sistemul naţional de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală sunt diferite, atât din punctul de vedere al funcţiilor şi atribuţiilor ce le revin, cât şi din punctul de vedere al capacităţilor lor funcţionale. Prin urmare, devine imperios necesar asigurarea unui nivel de dezvoltare compatibil al tuturor instituţiilor, având în vedere că deficienţele de funcţionare ale unei autorităţi influenţează negativ activitatea altor instituţii publice şi a sistemului în ansamblu.

⁕ Conf. univ. dr., avocat specializat în proprietate intelectuală, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Parteneri