Cristiana Budileanu*

Rezumat
În cazul conflictelor dintre mărci şi numele de domenii, titularul dreptului cu care numele de domeniu vine în conflict poate alege fie parcurgerea unei proceduri extrajudiciare care se desfăşoară în faţa Centrului de Arbitraj şi Mediere din cadrul OMPI, fie parcurgerea unei proceduri judiciare care se desfăşoară în faţa instanţelor de judecată. Dacă procedura
în situaţia unui astfel de conflict este clară şi nu implică dificultăţi majore, nu acelaşi lucru este valabil şi pentru situaţia unui conflict între o indicaţie geografică şi un nume de domeniu. Vom vedea în prezentul articol că dacă este aleasă procedura extrajudiciară este necesară, pe lângă respectarea condiţiilor standard impuse de regulile de soluţionare a disputei, dublarea dreptului asupra indicaţiei geografice cu un alt tip de drept de proprietate industrială pentru a avea câştig de cauză.

*Doctorand, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, Facultatea de Drept; avocat în Baroul Bucureşti, (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

(o analiză de conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu)

Andreea Livădariu*

Rezumat
În literatura de specialitate, condiţia liceităţii mărcii a fost transpusă în patru categorii de mărci care pot fi refuzate la înregistrare pe motiv că sunt ilicite, dintre care mărci excluse per se, fie prin acorduri internaţionale, fie pentru că încalcă ordinea publică şi bunele moravuri şi mărci înşelătoare. Având în vedere faptul că liceitatea în sens larg are scopuri diferite, în sensul că protejează consumatorii împotriva mărcilor înşelătoare, protejează semnele indicative prin conferirea unui statut privilegiat în virtutea legislaţiei specifice, dar protejează şi valorile consacrate în ordinea publică şi bunele moravuri, voi examina această condiţie de protecţie a unui semn ca marcă structurând motivele de refuz la înregistrare în funcţie de scopul urmărit de legiuitor.

* Avocat partener în cadrul SCPA Roş şi Asociaţii. Asist. univ. drd., Facultatea de Drept a Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

Parteneri