1. Doctrină, studii, comentarii
Teodor Bodoaşcă
Contribuţii la studiul dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 referitoare la durata protecţiei juridice a drepturilor morale şi patrimoniale de autor

Gheorghe Gheorghiu
Clauze de geoblocaj privind serviciile audiovizuale. Remedii

Ruxandra Vişoiu
Ghostwriting-ul sau „scrierile-fantomă”

Ana-Maria Marinescu, Cristian Jura, Maria-Luisa Creaţă
Proprietatea intelectuală şi sportul – o analiză generală

Viorel Roş
Avatarurile juridice ale creaţiilor industriale „CROCS”. Studiu de caz despre cum se construieşte o afacere bazată pe creaţii intelectuale, despre anteriorităţi distructive de noutate, mărci tridimensionale şi lipsă de distinctivitate

Cristiana Budileanu
Indicaţiile geografice în dreptul Uniunii Europene. Aspecte actuale şi planuri viitoare pentru întărirea protecţiei indicaţiilor geografice

2. Jurisprudenţă europeană
Organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Remuneraţii pentru comunicarea publică
de opere muzicale. Percepere a acestor remuneraţii de la consumatorul final în nume propriu şi în contul titularilor de
drepturi de autor (Selecţie şi prelucrare de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheş)

Drepturi conexe dreptului de autor. Comunicare publică a unei opere audiovizuale care încorporează o fonogramă sau o reproducere a unei fonograme. Remuneraţie echitabilă unică (Selecţie şi prelucrare de dr. Alisa Valeria Toma)

TUE. T-620/19. T-621/19. T-622/19. Mărci ale Uniunii Europene tridimensionale JC JEAN CALL Champagne ROSÉ/GRANDE RÉSERVE/PRESTIGE (sticle de şampanie). Motive relative de refuz la înregistrare. Analiză similitudini vizuale, fonetice şi conceptuale. Apreciere globală. (Traducere şi rezumat de asist. univ. drd. Andreea Livădariu)

TUE. T-639/19. Marcă a Uniunii Europene figurativă 5MS MMMMM. Marcă a Uniunii Europene figurativă anterioară 5J. Motive relative de refuz la înregistrare. Similitudine conceptuală a semnelor. Risc de confuzie (Traducere şi rezumat de asist. univ. drd. Andreea Livădariu)

TUE. T-583/19. Electrolux Home Products v. EUIPO şi D. Consult. Marcă verbală a Uniunii Europene FRIGIDAIRE. Decădere. Folosirea mărcii în cadrul bazelor militare americane de pe teritoriul Uniunii Europene. Absenţa utilizării efective a mărcii (Traducere şi rezumat de asist univ. drd. Andreea Livădariu)

3. Organisme de gestiune colectivă
CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

Parteneri