1. Doctrină, studii, comentarii
Nicoleta Rodica Dominte
O succintă analiză a originalităţii operelor monocrome

Cristiana Budileanu
Rolul ideilor la întocmirea tezelor de doctorat şi regimul juridic al ideilor, astfel cum acesta este reglementat în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

Gheorghe Gheorghiu
Regimul contractului de comandă

Viorel Roş, Andreea Livadăriu
Protecţia noilor soiuri de plante (II). Sistemul de protecţie şi condiţiile de fond ale protecţiei noilor soiuri de plante

Nicoleta Elena Hegheş, Cristina Gabriela Şchiopu
Ameninţarea produselor medico-sanitare contrafăcute în contextul pandemiei COVID-19

George Mihai Irimescu
Clasificarea Nisa: evoluţii şi interpretare

2. Recenzie
Nicoleta Rodica Dominte, Dreptul proprietăţii intelectuale. Protecţie juridică, Editura Solomon, Bucureşti, 2021, 344 pagini (Recenzie efectuată de lector univ. dr. Ciprian Raul Romiţanredactor şef al Revistei române de dreptul proprietăţii intelectuale)

3. Jurisprudenţă europeană
CJUE - C-392/19. Trimitere preliminară. Proprietate intelectuală. Dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională. Directiva 2001/29/CE. Articolul 3 alineatul (1). Noţiunea de «comunicare publică». Integrarea pe site-ul internet al unui terţ a unei opere protejate de dreptul de autor prin procedeul framingului.
Operă accesibilă în mod liber cu autorizarea titularului dreptului de autor pe site-ul internet al licenţiatului. Clauza contractului de exploatare care impune licenţiatului să introducă măsuri tehnice eficiente împotriva framingului. Caracter licit. Drepturi fundamentale. Articolul 11 şi articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Selecţie şi prelucrare de dr. Alisa Valeria Toma)

TUE T-105/19. Louis Vuitton Malletier vs. EUIPO. Marcă figurativă care reprezintă un motiv de demier (model în carouri utilizat pe genţile şi portofelele Louis Vuitton). Fapte notorii. Caracter distinctiv dobândit prin utilizare (Traducere şi rezumat de av. Ruxandra Vişoiu)

TUE. T-644/19. Linde Material Handling v EUIPO - Verti Aseguradora (VertiLight). Procedură de opoziţie. Marcă naţională verbală anterioară VERTI. Motive relative de refuz. Absenţa unei atingeri adusă renumelui mărcii. Absenţa unei legături dintre mărcile în cauză (traducere şi rezumat de drd. Andreea Livădariu)

TUE. T-663/19. Hasbro v EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY). Marcă a Uniunii Europene. Procedură de declarare a nulităţii. Marca Uniunii Europene verbală MONOPOLY. Rea-credinţă la înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene (selecţie şi rezumat de drd. Andreea Livădariu)

4. Organisme de gestiune colectivă
CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

Parteneri