1. Doctrină, studii, comentarii
Gheorghe Gheorghiu
Consideraţii asupra transpunerii art. 17 din Directiva 2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală

Veronica Constantinescu
De la operă de facto la operă de jure. Graniţe legislative

Viorel Roş
Invenţiile de serviciu şi regimul lor juridic (conexiuni, disensiuni, lipsuri în reglementare şi sugestii de îndreptare a legilor)

Alin Speriusi-Vlad
Despre măsurile provizorii din domeniul proprietăţii intelectuale, de la general la particular (I)

Ion Ţîganaş
Consolidarea capacităţilor instituţiilor de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova

Cristiana Budileanu
Mărci şi indicaţii geografice. Privire comparativă. Posibile conflicte şi situaţii de coexistenţă

2. Jurisprudenţă europeană
CJUE. C-392/19. Dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională. Directiva 2001/29/CE. Noţiunea de „comunicare publică”. Integrarea pe site-ul internet al unui terţ a unei opere protejate de dreptul de autor prin procedeul framing-ului (Selecţie şi prelucrare de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheş)

CJUE. C-833/18. Proprietate intelectuală şi industrială. Drept de autor şi drepturi conexe. Obiect utilitar. Noţiunea de „operă”. Protecţia operelor în temeiul dreptului de autor. Condiţii. Formă a unui produs necesară obţinerii unui rezultat tehnic. Bicicletă pliabilă (Selecţie şi prelucrare de dr. Alisa Valeria Toma)

TUE. T-488/20 – Guerlain/EUIPO. Cerere de înregistrare ca marcă a Uniunii Europene a formei unui ruj de buze alungit, conic şi cilindric. Motive absolute de refuz. Caracter distinctiv (traducere şi rezumat de asist. univ. drd. Andreea Livădariu)

TUE. T-373/20 – Framery/EUIPO – Smartblock. Model comunitar înregistrat reprezentând construcţie transportabilă. Dovada divulgării. Absenţa caracterului individual. Absenţa impresiei globale diferite. Nulitate (traducere şi rezumat de asist. univ. drd. Andreea Livădariu)

TUE. T-328/17 RENV. Fundaţia pentru protejarea brânzei cipriote tradiţionale numite Halloumi v. EUIPO. Marcă comunitară. Opoziţie la înregistrare. Solicitarea înregistrării mărcii figurative BBQLOUMI. Marcă anterioară verbală HALLOUMI. Motive relative de refuz. Lipsa riscului de confuzie (Selecţie şi prelucrare de av. Ruxandra Vişoiu)

3. Organisme de gestiune colectivă
CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi

Parteneri