Gheorghe Cosmin Băieş*

Rezumat
Activitatea de cercetare şi elaborare, pe tot parcursul studiilor doctorale, trebuie să se încadreze sub principiile moralei, respectării eticii, a bunei conduite şi a bunei credinţe. Principiile bunei conduite în cercetarea ştiinţifică sunt prevăzute şi în Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Aşa cum respectarea principiilor, a drepturilor şi obligaţiilor doctorandului şi coordonatorului, onestitatea profesională şi profesionalismul, duce la consecinţe favorabile, până la obţinerea titlului de doctor, încălcarea acestora duce la consecinţe nefavorabile, la sancţiuni şi răspundere, atât pentru autorul tezei de doctorat cât şi pentru conducătorul tezei şi şcoala doctorală. Încălcarea normelor de etică, precum şi plagiatul, produc consecinţe atât pentru autorul tezei de doctorat, cât şi pentru conducătorul tezei şi şcoala doctorală. Aceste consecinţe sunt atât de ordin moral, etic, cât şi de ordin legal, sancţiuni prevăzute de lege şi care presupun atragerea răspunderii celor în culpă. Răspunderea autorului tezei de doctorat, conducătorului tezei şi şcolii doctorale este un efect al nerespectării întocmai a obligaţiilor acestora şi, de asemenea, al tratării cu iresponsabilitate şi lipsa bunelor practici în activitatea de elaborare a tezei de doctorat, contrar eticii şi a moralei care se impunea a fi respectată. Consecinţele de ordin legal sunt prevăzute în Legea nr. 1/2011, Legea nr. 206/2004, Legea nr. 8/1996, sub forma unor sancţiuni disciplinare, administrative, penale sau delictuale. Separat de răspunderea administrativă, civilă – delictuală, penală, contravenţională sau chiar de dreptul muncii, ceea ce prezintă o mai mare importanţă şi dăinuie mult timp sau chiar pentru totdeauna este discreditarea aspră care se răsfrânge asupra celor implicaţi în încălcarea eticii, în plagiat. Toate acestea nu pot conduce decât la considerarea ca lipsiţi de integritate şi de profesionalism a tuturor celor care au fost implicaţi, direct sau indirect, în activitatea de plagiat a unei teze de doctorat. Este important să respectăm şi să ne ghidăm după regulile de conduită morală, să respectăm etica universitară şi să acordăm atenţia şi respectul cuvenit studiilor în general şi cu atât mai mult studiilor universitare de doctorat, care sunt la cel mai înalt nivel în cadrul „piramidei” studiilor. Regulile de etică aplicabile în spaţiul academic trebuie respectate de membrii comunităţii academice, pentru a putea asigura o colaborare reuşită a tuturor participanţilor la viaţa universitară.

* Drd., Universitatea „Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Parteneri