Georgian Rădăşanu*

Rezumat
Prezentul articol are ca scop tratarea problematicii răspunderii studentului-doctorand în activitatea de cercetare pe întreaga durată a studiilor realizate în cadrul Şcolii doctorale, precum şi în cea de întocmire a tezei de doctorat.
În cadrul primei părţi, în urma analizei elementelor specifice: tipul normelor încălcate, persoanele abilitate să constate şi să dispună aplicarea unor sancţiuni, tipul sancţiunilor care se pot aplica ori procedura aplicabilă
în cazul constatării unor abateri de la buna conduită în cercetare, ne-am propus să identificăm tipul răspunderii juridice, făcând şi unele menţiuni necesare cu privire la celelalte forme de răspundere care pot apărea în cazul studentului-doctorand, deţinătorului titlului de doctor ori al conducătorului de doctorat.
Ulterior identificării formei de răspundere, vom trece la o analiză a elementelor constitutive: conduită ilicită, subiecte, obiect, vinovăţie şi raport de cauzalitate. În contextul analizei conduitei ilicite prin raportare la faptele de plagiat şi autoplagiat, ne-am concentrat atenţia, în special, asupra unor elemente de nuanţă în privinţa acţiunilor de însuşire a ideilor, a dreptului de citare, a distincţiei între originalitate şi valoare şi, nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte caracterul de noutate al lucrării de doctorat.
Mai departe, în privinţa subiectelor răspunderii, am optat pentru o împărţire a acestora, între subiecte active, cele faţă de care se răsfrâng consecinţele faptelor şi în a căror competenţă intră tragerea la răspundere a făptuitorului şi subiecte pasive, cele care comit fapte ilicite specifice unui astfel de tip de răspundere. În acest context, având în vedere legătura indisolubilă dintre subiectele şi obiectul răspunderii juridice, vom proceda la analiza integrată a celui din urmă element constitutiv prin identificarea în concret a sancţiunilor care pot fi aplicate, în funcţie de atribuţiile fiecărui organism implicat în procedura de verificare şi constatare a abaterilor de la normele deontologice.

* Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, Ministerul Justiţiei, email: rădăşAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. În acest context, fac precizarea că opiniile exprimate în cuprinsul acestui articol, precum şi orice posibile omisiuni sau erori aparţin exclusiv autorului (care este singurul răspunzător pentru ele) şi nu reflectă, în niciun caz, poziţia oficială a Ministerului Justiţiei.

Parteneri