Monica Iancu*
Mădălina Arcana**

Rezumat
Regulile existente la nivelul Uniunii Europene în materia drepturilor de autor au avut parte de o remaniere masivă odată cu adoptarea Directivei (UE) 2019/790 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală. La mai mult de 3 ani de la adoptare, controversatul Articol 17 al Directivei (UE) 2019/790 revine in prim plan ca urmare a respingerii de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a acţiunii prin care Republica Polonă a solicitat anularea parţială a prevederilor acestuia. În acest context, prezentul articol îşi propune să analizeze modul în care Articolul 17 al Directivei (UE) 2019/790 a schimbat vechile concepte şi a ajustat regimul răspunderii prevăzut pentru prestatori de servicii online de partajare de conţinut cu privire la conţinutul încărcat care încalcă drepturile de autor, precum şi, în lumina deciziei Curţii sus menţionate, respectiv în ce măsură va putea fi implementat acest regim fără a aduce atingere drepturilor la libertatea de exprimare şi de informare a utilizatorilor acestor tipuri de servicii.

* Avocat Baroul Bucureşti; E-mail: miancu@bondoc-asociaţii.ro.
** Avocat Baroul Bucureşti; E-mail: marcana@bondoc-asociaţii.ro.

 

Parteneri