Ioannis Kikkis**

Rezumat
Articolul prezintă într-o manieră detaliată mecanismul epuizării dreptului de autor atât la nivel internațional, cât și la nivel regional/național, oferindu-se numeroase exemple concrete în acest sens
din reglementările naționale și jurisprudența aferentă. Totodată, urmare analizei mecanismului epuizării, autorul realizează o evaluare complexă a comerțului paralel, reliefând, pe de o parte,
importanța acestuia și, pe de altă parte, interesele afectate de importul paralel. Concluziile studiului scot în evidență, în principal, faptul că nu există o recomandare evidentă a unei categorii geografice specifice de epuizare care să fie adoptată.

* Traducere realizată din limba engleză în limba română de Ana-Maria Marinescu. Articolul a mai fost publicat în volumul „Provocările dreptului de autor la 160 de ani de la prima lor reglementare legală în România”, Ed. Hamangiu, București, 2022, pp. 83-96.
** Ioannis Kikkis este Doctor în Drept la Universitatea din Nantes, Membru ALAI Grecia, Expert Principal Drepturi de Autor – Proiect finanțat de UE pentru Dezvoltarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală în Kosovo.

Parteneri