1. Doctrină, studii, comentarii
Ciprian Raul Romiţan
135 de ani de la adoptarea Convenţiei de la Berna din 1886 - O „Magna Carta” a dreptului internaţional de autor

Ruxandra Vişoiu
Drepturile morale ale autorului tezei de doctorat. Limitări şi particularităţi

Alexandru-Laurenţiu Mihai
Site-urile web sub lupa proprietăţii intelectuale (I): nWeb Scraping

Crina-Maria Stanciu
Robotul – creaţie şi creator

Lucian Poenaru
Determinarea riscului de asociere cu o marcă anterioară. Relevanţă practică

2. Etică şi deontologie în activitatea de creaţie şi de cercetare ştiinţifică
Gheorghe Cosmin Băieş
Verificarea sesizărilor de suspiciuni de plagiat. Procedură. Consecinţe pentru autorul tezei, conducătorul tezei şi şcoala doctorală

Georgian Rădăşanu
Răspunderea juridică pentru încălcarea eticii în activitatea de cercetare şi întocmire a tezei de doctorat

3. Jurisprudenţă europeană şi naţională
Drept de autor şi drepturi conexe. Directiva 2001/29/CE. Noţiunea de «operă». Protecţia operelor prin dreptul de autor. Condiţii. Relaţia cu protecţia desenelor şi a modelelor industriale (Selecţie şi prelucrare de dr. Alisa Valeria Toma)

Directiva 2001/29/CE. Excepţia privind copia privată în cazul stocării in cloud, în scop privat, a unei copii a operei protejate (Selecţie şi prelucrare de lect. univ. dr. Ciprian Raul Romiţan)

Drept de autor şi drepturi conexe. Drepturi patrimoniale de autor. Comunicare publică a operelor muzicale. Scop ambiental. Autorizaţia licenţă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale (Selecţie şi prelucrare de prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheş)

Parteneri