Director

Prof. univ. dr. Viorel Roş – Universitatea „Nicolae Titulescu” București

Redactor șef

Lector univ. dr. Ciprian Raul Romiţan – Universitatea „Româno-Americană” București

Prim redactor șef adjunct

Dr. Octavia Spineanu-Matei – judecător Tribunalul Uniunii Europene

Redactor șef adjunct

Prof. univ. dr. Nicoleta‑Elena Hegheş – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Redactor șef adjunct

Asistent univ. dr. Paul George Buta – Universitatea „Nicolae Titulescu” București

Secretar general de redacţie

Conf. univ. dr. Mihai OlariuUniversitatea „Româno-Americană” București

 

Parteneri