Președinte

Prof. univ. dr. Viorel Roş – Universitatea „Nicolae Titulescu” București

Vicepreședinte

Lector univ. dr. Ciprian Raul Romiţan – Universitatea „Româno-Americană” București

Vicepreședinte

Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu - Universitatea „Valahia” Târgoviște

Vicepreședinte

Gheorghe Romițan –  director executiv

Membru

Prof. univ. dr. Constantin Duvac – Universitatea „Româno-Americană” București

 

Membru

Asistent univ. drd. Andreea Livadariu - Universitatea „Nicolae Titulescu” București

 

Secretar

Prof. univ. dr. Nicoleta‑Elena Hegheş - Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

 

Cenzor
Ec. Adriana Găvănescu – expert contabil

 

Parteneri