Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI) este persoană juridică română, de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, înfiinţată în anul 2004.  ASDPI este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 14/ 27.04.2004, în baza Certificatului de înscriere nr. 20/18 mai 2004, fiind singura asociaţie privată din România în domeniul cercetării ştiinţifice a proprietăţii intelectuale.

ASDPI face parte, împreună cu alte 33 de instituţii publice şi organizaţii cu atribuţiuni în domeniu, din Grupul de lucru instituţionalizat pe probleme de proprietate intelectuală constituit la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

ASDPI are ca principală preocupare editarea trimestrială a Revistei Române de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (RRDPI), precum şi crearea de legături ştiinţifice în domeniu, organizarea de cursuri, conferinţe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi bilaterale, expuneri ori alte acţiuni sau activităţi în acest domeniu pentru prevenirea şi combaterea contrafacerilor şi pirateriei.

 

Descarcă Statutul Asociației

Parteneri