PREZENTARE
REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale are o apariţie trimestrială (primul număr a apărut în luna decembrie 2004), fiind singura publicaţie din România în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale în care specialişti în domeniu prezintă diferite analize, studii, comentarii, practică judiciară, drept comparat etc. în scopul cunoaşterii şi implementării dispoziţiilor legale în materie precum şi pentru însuşirea de către cei interesaţi a regulilor dreptului convenţional şi comunitar privind proprietatea intelectuală.

Din Consiliul știinţific și editorial al revistei fac parte cadre didactice de prestigiu de la universităţi de stat şi particulare din ţară; judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici; specialişti din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi ai Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi membri ai unor organizaţii profesionale care îşi desfăşoară activitatea în domeniu. De asemenea, din Consiliul Științific fac parte cadre didactice de prestigiu de la universități din Rusia, Ungaria și Republica Moldova.

Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale este recunoscută de Consiliul National al Cercetării Științifice – CNCS (cod – 662) și este indexată în  www.ebscohost.com; www.ceeol.com și www.heinonline.org – baze de date internaţionale recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice (conform Anexei 24 din Ordinul nr. 64219/2016 a ministrului educaţiei naționale și  cercetării științifice).

Titlul publicaţiei noastre „Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale” este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sub nr. 64219/09.06.2004 şi aparţine Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul Proprietăţii Intelectuale.

 

Parteneri