Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale este recunoscută de Consiliul National al Cercetării Științifice – CNCS (cod – 662) și este indexată în www.ebscohost.com, www.ceeol.com și www.heinonline.org – baze de date internaţionale recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice (conform Anexei 24 din Ordinul nr. 6129/2016 a ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice).

 

Parteneri