Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale este recunoscută de Consiliul National al Cercetării Științifice – CNCS (cod – 662) și este indexată în  www.ebscohost.com; www.ceeol.com; www.heinonline.org și  www.worldCat.org – baze de date internaţionale recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice (conform Anexei 24 din Ordinul nr. 64219/2016 a ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice).

 

 

 

 

 

 

 

Parteneri