Procesul de recenzare
a materialelor trimise spre publicare 
în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale

 

Materialele trimise spre publicare urmează o procedură de selectare anonimă şi imparţială ce se va desfășura într-o perioadă de maximum 30 de zile de la primirea acestora. Autorii vor primi unul dintre următoarele răspunsuri: articolul este acceptat, articolul este acceptat cu unele modificări, articolul este respins.

La evaluarea materialelor trimise redacţiei, referenţii independenți, în număr de doi, special desemnaţi din cadrul Consiliului ştiinţific, în funcţie de domeniul de competenţă ştiinţific și ne afiliați la aceeași instituție cu autorii, vor avea în vedere, în principal, următoarele criterii:

- dacă subiectul articolului corespunde domeniului dreptului proprietății intelectuale;
- dacă lucrarea a mai fost publicată în alte lucrări sau pe alte suporturi;
- dacă lucrarea respectă condițiile de publicare elaborate de Consiliul științific și de Colegiul de redacție;
- dacă lucrarea conține un rezumat care să cuprindă suficiente informații pentru ca cititorii să poată aprecia rezultatul şi concluziile cercetării și 4-6 cuvinte cheie care să cuprindă esența lucrării, traduse într-o limbă de largă circulație internațională (engleză sau franceză); 
- dacă lucrarea are contribuţii științifice originale ale autorului/autorilor și nu conțin date și informații greșite. Totodată, se va urmări și calitatea redactării și exprimării;
- dacă legislația analizată este în vigoare și nu este abrogată;
- dacă referințele bibliografice sunt menționate corespunzător în notele de subsol;
- dacă literatura de specialitate este citată conform normelor;
- dacă lucrarea corespunde standardelor științifice acceptate de Consiliul științific;
- dacă lucrarea este de actualitate și poate contribui la dezvoltarea doctrinei în materie;
- dacă lucrarea este însoțită de datele autorului/autorilor (titlu științific, gradul didactic, locul de muncă actual, adresa de corespondență (e-mail și poștală), precum și un număr de telefon. 

În cazul în care manuscrisele sunt redactate necorespunzător, acestea vor fi returnate autorului/autorilor înainte de orice evaluare/apreciere a conţinutului acestora.

După această primă evaluare, toate materialele, cu excepţia practicii judiciare, vor fi evaluate de cel puţin doi referenţi, special desemnaţi din cadrul Consiliului ştiinţific, în funcţie de domeniul de competenţă ştiinţific, care nu cunosc numele autorului/autorilor articolului/articolelor.

În funcţie de recomandările referenţilor, Colegiul de redacție va decide cu privire la respingerea, acceptarea sau returnarea manuscrisului cu observaţiile/sugestiile de modificare. În acest ultim caz, manuscrisul va fi reevaluat de către un alt referent din cadrul Consiliului ştiinţific. 

După acceptarea manuscrisului cu cererea de modificare, autorul va fi rugat să trimită versiunea revizuită care să cuprindă modificările efectuate. În cazul în care autorul nu efectuează toate modificările, va ataşa o notă în care va explica acest lucru. 

Articolele considerate necorespunzătoare, vor fi returnate autorilor de către secretarul general de redacție cu explicaţiile de rigoare.

Concluzie: în urma evaluării în sistemul peer reeview a materialelor trimise spre publicare, Colegiul de redacție al revistei se va consulta asupra observațiilor/sugestiilor  referenților și a modificărilor efectuate de către autor/autori și va decide care dintre articole vor fi publicate în numărul curent al revistei sau sunt amânate pentru o ediție viitoare ori sunt respinse pentru publicare.

Parteneri