Ana-Maria Marinescu**

Abstract

The Directive 2014/26/EU on collective rights management and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses aims at ensuring that rights holders have a say in the management of their rights and envisages a better functioning of the collective management organizations in the EU. The transposition term into national law was 10 April 2016.

Romania managed to draft a proposal for amending and completing the Law no. 8/1996 on copyright and related rights, after a first proposal drafted by the Romanian Copyright Office (ORDA). The actual proposal was drafted by the Ministry of Culture after the consultations of the collective management organizations.

The article will analyze in a detailed manner the proposal for amending and completing Law no. 8/1996 regarding all its aspects and especially the dispositions on the collective management of rights, works and other protected objects.

 

* Lucrare prezentată în cadrul „Conferinţei internaţionale bienale” a Facultăţii de drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, secţiunea de Dreptul proprietăţii intelectuale, organizată în colaborare cu ASDPI şi RRDPI, Timişoara, 28-29 octombrie 2016.

** Drd., Director General Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Asociaţia „Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice-PERGAM” este persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial şi îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei din România (Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu completările şi modificările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, privind asociaţiile si fundaţiile, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003) şi statutului. Prin Decizia nr. 98/2009 a Directorului general al ORDA, publicată în M. Of. nr. 579 din 20 august 2009, PERGAM a fost avizată şi funcţionează ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor ale autorilor şi editorilor români de opere ştiinţifice.

Partners