Monica Lupaşcu

 

Abstract

Prezentul studiu are ca centru de interes bazele de date aşa cum sunt acestea reglementate de Directiva 96/9/CE privind protecţia juridică a bazelor de date. Există, de asemenea, multiple trimiteri la Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care implementează dispoziţiile directivei menţionate. Lucrarea analizează în principal, anumite efecte pe care  protecţia suigeneris le are asupra domeniului public.

Studiul încearcă să demonstreze că, prin reglementarea bazelor de date se neglijează interesele corelate cu domeniului public. Efectul unei astfel de norme este crearea, în mod abuziv, a unor baze de date în care domeniul public (înţelegânduse prin aceasta orice informaţie neprotejată precum ştirile, ideile, metodele, sistemele, procesele, conceptele, principiile, etc.) ajunge să fie încapsulat, devenind disponibil doar anumitor interese private, accesul la acesta fiind, astfel, în mod, indirect reglementat.

Lucrarea începe prin a explica dreptul suigeneris şi originea acestuia. Prima menţiune a bazelor de date a fost găsită în documentul “Green Paper on Copyright (1998), o lucrare care arăta, în mod clar, că protecţia bazelor de date a fost gândită a acoperi sfera de informaţii neprotejabile din domeniul ştiinţific şi industrial.

În susţinerea opiniei privind modul în care este afectat domeniul public, autorul aduce anumite argumente, cele mai multe dintre acestea pe baza primului Raport cu privire la Consultarea Publică susţinută în 2004 în ceea ce priveşte necesitatea dreptului suigeneris. Sunt făcute anumite trimiteri la anumite cazuri specifice, precum cel disputat între British Houseracing Board şi William Hill and Fixture Marketing Ldt. Decizia ECJ din acest caz este de o mare importanţă în ceea ce priveşte suportul interesului public de acces la informaţiile corespunzătoare unor medii restrictive rezultate din activitatea producătorului bazei de date, întrucât în absenţa dreptului suigeneris, toate aceste informaţii ar putea fi în liber accesate şi utilizate.  

 

Doctorand, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, email:monica.lupascu@ cyberlaw.ro

Parteneri