1. Doctrină, studii, comentarii

Viorel Roş
Andreea Livadariu
Controversata problemă a protecției ideilor în dreptul român

Gheorghe Gheorghiu
Dreptul de comunicare publică a operelor

Bujorel Florea
Reflecţii privind plagiatul (II)

Paul George Buta
Despre limitările și excepțiile dreptului de autor. După 10 ani

Nicoleta-Elena Buzatu
Medierea în cazul conflictelor ce privesc proprietatea intelectuală

Alin Speriusi-Vlad
Efectele patrimoniale ale drepturilor morale din domeniul proprietății intelectuale

Ciprian Raul Romiţan
De la cărțile de argilă la cărțile digitale (i)

Ramona Dumitraşcu
Programele pentru calculator: istorie și definiție

Ana Maria Marinescu
Etape de cercetare în domeniul proprietății intelectuale

George Mihai Irimescu
Protecția titlurilor operelor din perspectiva protecției dreptului de autor și a protecției dreptului a marcă

Nicoleta Rodica Dominte
Unele consideraţii privind Curtea unică în materia brevetelor

2. Din activitatea organismelor de gestiune colectivă
• Interviu cu doamna Irina Mihaela Chender, administrator general al UPFAR – ARGOA

3. Manifestări ştiinţifice în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale
• Conferinţa privind drepturile producătorilor de film şi audiovizuale din România, organizat de UPFAR ARGOA în colaborare cu ORDA şi ASDPI, Sinaia, 29 30 martie 2017 220
• Seminarul Sub – regional „Teaching Intellectual Property for the Youth”, organizat de OMPI, ORDA şi OSIM, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România/Patronatul Societăţilor de Producţie din Cinematografie şi Audiovizual (UPFAR PSPCT), Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI), Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti   Şcoala Doctorală şi Universitatea Româno   Americană Bucureşti, 9 10 mai 2017

4. Promovare (P)
- CREDIDAM   Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi
- UPFAR ARGOA   Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România   Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

Parteneri