Ioana Vasiu*, Lucian Vasiu

Rezumat

Protecţia efectivă a drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator stimulează creativitatea şi condiţiile de dezvoltare digitală. Această lucrare prezintă aspecte importante implicate în proprietatea iniţială a drepturilor de autor în cazul programelor informatice create de angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi discută cazuri aduse în faţa instanţelor din S.U.A.

* Corresponding author: Prof, Dr., Faculty of Law, Babeş-Bolyai University.

 

Parteneri