Ana-Maria Marinescu*

Rezumat
Legea nr. 69/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificări și completări a fost publicată în M. Of. nr. 321 din 1 aprilie 2022 și a intrat în vigoare la data de 4 aprilie 2022. Proiectul de modificare și completare a legii a avut drept scop principal asigurarea transpunerii în legislația națională a Directivei 2019/789/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului și a Directivei 2019/790/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE, asigurându-se astfel, în
conformitate cu dreptul Uniunii, securitatea juridică domeniului drepturilor de autor și conexe, un grad de protecție ridicat titularilor de drepturi și garanții utilizatorilor pentru dezvoltarea afacerilor din sectorul creativ.
De asemenea, proiectul de modificare și completare a legii a urmărit, în secundar, și remedierea unor aspecte problematice sau neconforme dreptului și practicii Uniunii, de exemplu repartizarea remunerației compensatorii pentru copia privată digitală între toate categoriile de titulari de drepturi, inclusiv autori de opere scrise și includerea editorilor de opere
scrise ca membri ai organismelor de gestiune colectivă pentru repartizarea și plata remunerației compensatorii pentru copia privată.
Procesul de modificare și completare a legii a durat mai bine de doi ani și a fost supus unor numeroase consultări și propuneri din partea tuturor factorilor implicați, uneori și criticilor, fiind depășit cu mult termenul stabilit pentru implementarea celor două directive anterior menționate, respectiv 7 iunie 2021.
Studiul are în vedere trecerea în revistă și analiza principalelor modificări și completări aduse prin Legea nr. 69/2022, de exemplu: definițiile prevăzute la art. 21; operele aflate în afara circuitului comercial reglementate la art. 91; diferențierea între retransmisie, retransmitere, comunicare publică și punere la dispoziția publicului; remunerația adecvată și proporțională prevăzută la art. 401; remunerația cuvenită din utilizarea reală a operei prevăzută la art. 44 alin. (11); editorii și editorii publicațiilor de presă; licențele neexclusive pentru scopuri necomerciale acordate instituțiilor de conservare a patrimoniului cultural pentru reproducerea, distribuirea, comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului
comercial care sunt prezente în colecția permanentă a instituției, chiar dacă nu toți titularii de drepturi vizați de licență au mandatat organismul de gestiune colectivă conform art. 1284; drepturi ale autorilor sau titularilor de drepturi în relație cu organismele de gestiune colectivă; măsuri de publicitate vizând posibilitatea de a acorda licențe pentru opere sau alte obiecte protejate în conformitate cu art. 1284; drepturile patrimoniale supuse gestiunii colective obligatorii, extinse și facultative; obligații impuse în sarcina organismelor de gestiune colectivă, inclusiv de a emite facturi fiscale către utilizatori, care vor fi transmise prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura către utilizatori [art. 162 lit. t)] sau limitarea penalităților de întârziere sau, după caz, neplată calculate exclusiv cu aplicarea dobânzii legale; termene de implementare dispoziții legale etc.
Concluziile studiului vor reliefa, printre altele, necesitatea continuării demersurilor legislative de modificare și completare a Legii nr. 8/1996, care conține încă aspecte ce creează numeroase probleme în practică și a republicării acesteia, deoarece legea a devenit un material extrem de greu de urmărit și înțeles, inclusiv pentru specialiști, și de tehnic. Totodată, studiul va scoate în evidență o modalitate de îmbunătățire a întregului sistem al drepturilor de autor și conexe din țara noastră, respectiv adoptarea unei legi privind gestiunea colectivă și organismele de gestiune colectivă, separată de Legea nr. 8/1996, luând ca exemplu modelul german, aspect care ar întări poziția gestiunii colective și a organismelor.

* Ana-Maria Marinescu este Doctor în Drept de Autor, titlu obținut în cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Director General al organismului de gestiune colectivă „Societatea
Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice – PERGAM”, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Parteneri