Rezumat

Nicoleta Rodica Dominte*

Brevetul unitar și Curtea Unică în materia brevetelor reprezintă cei doi piloni ai noului sistem de brevete de invenții în spațiul Uniunii Europene. Acest articol  creionează câteva consideraţii privind arhitectura Curţii Unice în materia brevetelor prin referire la articole din Acordul Curţii Unice în materia brevetelor pentru a susţine opinii din literatura juridică. Curtea Unică în materia brevetelor va avea o competenţă exclusivă în soluţionarea litigiilor de natură civilă referitoare la brevetul european şi brevetul european cu efect unitar.

* Lector univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Abstract:

George-Mihai Irimescu*

 

 

              Principalul scop al lucrării este analiza posibilităților de protecție a titlurilor operelor.

        O posibilitate este protecția prin intermediul mărcilor înregistrate și neînregistrate. Această cale prezintă dificultăți însă din perspectiva distinctivității.  În acest sens, jurisprudența europeană a dezvoltat recent o practică relativ constantă și a subliniat o serie de criterii ce ar trebui luate în considerare atunci când este examinată o marcă ce constă dintr-un titlu.

           O altă posibilitate este protecția titlurilor sub prevederile legii dreptului de autor. În acest sens, practica nu a determina încă o practică unitară. Cu toate acestea, opinia dominantă este că criteriul originalității ar trebui luat în considerare atunci când este analizată protecția unui titlu.

               În final, sunt trase scute concluzii, incluzând scurte remarci privind protecția cuumulată a titlurilor, atât ca mărci cât și sub perspectiva dreptului de autor.

 

* Drd., Consilier Juridic S.C. PETOSEVIC SRL.

    Abstract


Ramona Dumitrașcu*

Această  lucrare încearcă  să  prezinte  într-o  manieră  comprimată  istoria programului  pentru calculator și atrage atenția asupra evoluției software în contextul provocărilor și consecințelor propriei  evoluții, impuse  de circumstanțele  vremii. Industria software a  evoluat enorm în  ultimii  zece  ani și  această  evoluție  continuă cu o  și  mai  mare rapiditate,  dovedind  o influență majoră  asupra  vieții economice de  pretutindeni. Diversificarea aplicațiilor și  crearea   de  programe cu funcții extrem de specifice nu doar  că a dezvoltat  industria  în  direcții  inimaginabile dar afectează  inclusiv modul nostru  de gândire și  influențează inclusiv  procesul  de luare a  deciziilor  politice. Pe măsură ce hardware-ul devine omniprezent și comercializat, software-ul devine din ce în ce mai perspicace și mai invaziv. Lumea actuală fără software este de neconceput iar dependența omenirii de aceasta tehnologie a generat riscuri serioase de securitate, așa cum au  demonstrat în evenimentele recente la nivel mondial. 

* Drd., avocat Baroul Bucureşti, E mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Abstract   

Marinescu Ana-Maria*

Cu ocazia Seminarului Sub-regional ”Predarea Proprietății Intelectuale către Tineri”, organizat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) în cooperare cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), Ministerul Educației Naționale (MEN), Universitatea Româno-Americană (URA) și Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI), cu sprijinul Universității ”Nicolae Titulescu” din București – Școala Doctorală, Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI) și al Uniunii Producătorilor de Film și Audiovizual din România – Patronatul Societăților de Producție din Cinematografie și Televiziune (UPFAR/PSPCT), am susținut, ca expert ASDPI, prezentarea ”Etapele cercetării științifice pentru profesorii de liceu”. La Seminar au participat peste 30 de profesori de liceu din toată România, pentru a fi instruiți în domeniul proprietății intelectuale. Proprietatea intelectuală a fost introdusă ca disciplină opțională în licee urmare Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3.542/27.03.2015. 

Articolul prezintă etapele cercetării științifice pentru profesorii de liceu, pe care le-am identificat în ceea ce privește domeniul proprietății intelectuale. 

* Drd., Director General Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice - PERGAM, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Mobil: 0723.241.399.  

Abstract

Ciprian Raul Romițan*

Prezentul studiu constituie prima parte a unui demers mult mai amplu, început în anul 2009 și va fi publicat în mai multe ediții ale revistei.

În studiul de față, după o laborioasă documentare, autorul face un scurt istoric al scrisului (de la pictogramă… la scrierea fonetică) și al suporturilor folosite pentru scriere (tăblițe de lut, papirus, pergament, hârtie), al instrumentelor de scris, al cărții și al formelor ei (tăblițe de lut, rulou/sul de papirus, pergament), manuscrisele medievale - Codex-ul, apariția bibliotecilor în antichitate și în Evul Mediu și, bineînțeles, a bibliofililor. 

Din prima parte a studiului aflăm despre prima școală atestată documentar pe meleagurile noastre, despre prima normă pentru selecția elevilor din învățământul românesc, despre cel mai vechi document scris în limba română cu litere chirilice, despre cel mai vechi text în limba română tipărit cu litere latine, despre desenele și semnele de pe Tăblițele de la Tătăria ce reprezintă, în opinia specialiștilor, cea mai veche scriere din lume, despre primele biblioteci și, despre multe altele.

*Doctor în drept, avocat asociat SCA „Roș și asociații”, redactor șef al Revistei române de dreptul proprietății intelectuale.

Parteneri